👨🏾‍🏫🧑🏼‍🏫 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

🎉วันที่ 16 มกราคม 2564 นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูดีศรีโคราช เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

✳️ ซึ่งผู้บริหาร และคณะครูได้รับรางวัลครูดีศรีโคราช จำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย
1. ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายภาคภูมิ รักษาสุวรรณ ครู
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้ว ครู
4. นางสาวจุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ ครู
5. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตร พนักงานราชการ

❤️ขอให้รักษาคุณงามความดีไว้สืบไป

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารบุคคล
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15 

 
Post Views: 52