วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งกล่าวปัจฉิมโอวาทประจำปีการศึกษา 2563 พิธีในวันนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรให้การต้อนรับลูก ๆชั้นม.3 และ ม.6 เข้าสู่พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ถือเป็นประเพณีที่โรงเรียนถือปฎิบัติพร้อมทั้งอวยพรให้ลูก ๆชั้น ม.3 และ 6 ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และวันนี้กลุ่มบริหารวิชาการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ(open house) เป็นกิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ และกลุ่มทักษะต่าง ๆ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันจัดพิธีอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ภาพ:อัศม์เดช/อับดลรอหมาน เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 395