โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

พิธีมอบทุนให้แก่นักเรียน

วันนี้(6 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนให้แก่นักเรียน ประกอบไปด้วย
– ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
– ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
– ทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน จากเงินบริจาคของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ทุนนักเรียนยากจนจากเงินบริจาคอย่างมีวัตถุประสงค์
– ทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนขาดแคลนค่าขนม จากเงินบริจาคเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนยากจน ฯ รวมเงินทุนทั้งสิ้น 83,000 บาทถ้วนและประธานในพิธีได้มอบทุนจากเงินส่วนตัวให้นักเรียนอีก 30,000 บาท ซึ่งเป็นความรักความเมตตาจากท่านที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ลูก ๆกินอิ่ม นอนอุ่นอย่างแท้จริง
พิธีมอบทุนในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน งานแนะแนว คณะครูประจำชั้น และนักเรียน ประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุตามประสงค์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพ:อัศม์เดช อินเสน
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 84