วันนี้ (12 ก.ค.65) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 311 ทุน ทุนละ 5,000 บาทซึ่งเงินดังกล่าวมาจากรายได้การจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารีเป็นประจำทุกปี
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังจากมอบทุน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวกับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่า นักเรียนถือเป็นความหวังของครอบครัวและเป็นอนาคตของประเทศ ดังนั้นอยากให้นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา รวมทั้งตั้งใจเรียน ประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู และเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : พรทิพย์ โงสันเทียะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 124