วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีทำบุญ และเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น

พิธีดังกล่าวประกอบไปด้วยการทำบุญ ตักบาตร พิธีเจิมอาคารเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เกียรติ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันประกอบพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหลังจากนี้เด็ก ๆ จะได้ใช้อาคารเรียนหลังใหม่ เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 66