โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้(28 ก.ค. 63) เวลา 08.25-11.30 น. ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง วันนี้(28 ก.ค. 63) เวลา 08.25-11.30 น. วันนี้(28 ก.ค. 63) เวลา 08.25-11.30 น. ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู  บุคลาการและนักเรียน พร้อมใจเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว  คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน โดยแกนนำจิตอาสาพระราชทาน ของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว  คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน โดยแกนนำจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู  บุคลาการและนักเรียน พร้อมใจเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว  คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน โดยแกนนำจิตอาสาพระราชทาน

Post Views: 70