วันนี้เวลา 12.00 น. พลตรีสวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี และภริยา พร้อมคณะได้มามอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารนักเรียน ซึ่งวันนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการนี้ พลตรีสวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี พบปะกับนักเรียน ครู บุคลากร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทร โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนในวันนี้ การมาในครั้งนี้ของท่าน ได้สร้างความยินดี ปลาบปลื้มให้นักเรียน คณะครู บุคลากรทุกคน ขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ:อัศม์เดช อินเสน เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 264