ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา และข้าราชการครู เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจำปี 2565 👏 🎉วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจำปี 2565 ให้แก่ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวอัญอานันท์ รัตนะดิสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้…

Post Views: 70