วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้อราชการ ปรึกษาหารือ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ปี พ.ศ.2564 และเรื่องการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

Post Views: 118