วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานวันครู 64 ณ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งานวันครู 64 ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง คำขวัญวันครู 64 "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ"

Post Views: 566