โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่สมัครไว้ทาง Online คนใดยังไม่ได้รับการประสานงานจากโรงเรียน ให้มาประเมินเตรียมความพร้อม

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่สมัครไว้ทาง Online คนใดยังไม่ได้รับการประสานงานจากโรงเรียน ให้มาประเมินเตรียมความพร้อม สามารถเตรียมเอกสารตามประกาศและเข้ารับการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรสอบถาม 08-2373-8472 ครูพรทิพย์ งานทะเบียนวัดผล..
โดยทางโรงเรียนได้ประกาศมาตรการการป้องกันไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดังนี้

1. ผู้ปกครองและนักเรียนแต่งกายชุดสุภาพ
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
3. ต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนทุกคน
4. #หากมีไข้หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนทุกกรณี

#ขอบคุณในความร่วมมือ

Post Views: 87