วันที่ 4 กรกฎาคม 65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสาธร การประเมิน ฯ ดังกล่าว มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย ประเมินครั้งที่ 1 1. นางสาวลออรัตน์ รุนทจิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2. นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน วิชาเอกดนตรีไทย 4. นายประสิทธิ์ สิมพร วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 3 1. นายธีระพันธ์ ศรีจันทึก วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2. นางสาวศิริลักษณ์ หล้าเนตร วิชาเอกวัดผลและประเมินผล ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประเมินดังกล่าว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 75