วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล (ศปก.นม.ป.) ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 การเคหะ ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-site ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้

ขอขอบพระคุณทุกท่านในการประเมิน ตรวจเยี่ยม และให้คำชี้แนะ ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำไปปรับประยุกต์ใช้และเตรียมการก่อนเปิดเรียน หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในโอกาสต่อไป

กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริการกิจการนักเรียน/ศปก.นม.ป.

เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์

ภาพ/วีดีโอ : เกศรา อุทยานวิชา

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

Youtube : NMP Channal

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

Post Views: 57