โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ไป-กลับ 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ไป-กลับ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน และคณะครูให้การต้อนรับดังกล่าว ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนไป-กลับ ที่จะเข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มุ่งเน้นการดูแล และจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการความปลอดภัย ตามที่สถานศึกษากำหนด ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

Exit mobile version