วันที่ 18-19 มีนาคม 64 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ประธานการประชุม และนายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธ์ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพ:จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 135