วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวชี้แจงแนวทางการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ในการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสาธร ขอขอบพระคุณคณะกรรมทุกท่านที่ร่วมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น OBEC AWARDS ในวันนี้…
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 89