วันที่ 17 มิ.ย. 64 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสาธร การประชุมวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการ ฯคนใหม่ จำนวน 5 คน ประกอบไปด้วย 1.นายพุฒิพัฒน์ มะเริงสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นางนิธินันท์ เมธีพงศ์สาธิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 3.นายบรรจบ ม่วงแม้น ผู้แทนองค์กรชุมชน 4.นางสาวณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5.นางสาวณิชาภัทร วิลัยกรวด ผู้แทนศิษย์เก่า ขอขอบพระคุณทุกท่าน พวกเราพร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้ลูก ๆนม.ป ต่อไป ภาพ: อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 104