วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 การประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญได้แก่ การเปิดเรียนด้วยมาตรการ Sandbox Safety Zone in School และ Thai Stop Covid Plus ในการนี้ได้รับการเสนอแนวแนวทางการดำเนินงานด้วยดี และมีมติเห็นชอบให้เปิดเรียนตามมาตรการที่กำหนด โรงเรียน ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในโอกาสต่อไป กลุ่มงาน/งาน : งานชุมชนสัมพันธ์ ฯ กลุ่มบริหารทั่วไป เรียบเรียงข่าว : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 61