วันที่ 5 กรกฎาคม 65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสาธร การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ จำนวน 8 ราย ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 60