วันนี้ (20 พ.ค.65) ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ในการนี้ได้แนะนำข้าราชการครู และบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ จำนวน 11 ราย ประกอบไปด้วย ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 ราย ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Post Views: 56