ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน สำหรับครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง..
📆 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 65
📌สอบถามเพิ่มเติม
งานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มบริหารวิชาการ
Post Views: 65