ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารแบะบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมอันดี ทั้งนี้โรงเรียนนครรสชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 👍

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 215