📣ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป TikTok “คั่วหมี่โคราช” ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย จำนวน 10 ทีม
🎬เริ่มส่งคลิปเข้าประกวดบัดนี้-13 ธันวาคม 65
🎞️ประกาศผลไม่เกิน 16 ธันวาคม 65
Post Views: 45