วันที่ 18 มีนาคม 64 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับคณะสำนักบริการงานทรัพยากรบุคคล จากบริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้พนักงานโครงการพิเศษ จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา และร่วมรับประทานหมี่โคราช พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โรงเรียน ฯขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้ามาจัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องในวันนี้ และหวังว่าโอกาสหน้าพวกเราจะได้ต้องรับท่านอีกครั้ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ: อัศม์เดช อินเสน เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 221