โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

บรรยากาศการรับสมัครเรียนด้วยตัวเองวันแรก (8 มิ.ย.63)

บรรยากาศการรับสมัครเรียนด้วยตัวเองวันแรก (8 มิ.ย.63) และประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการรับสมัครและประเมิน ฯครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Post Views: 78