📣วันที่ 20 มกราคม 66 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล นครราชสีมา
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ทัศริยา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป

Post Views: 64