🎉วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ในการเปิดเรียนแบบ On Site ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
✳️ในการนี้ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล (ศปก.นม.ป.) ร่วมต้อนรับดังกล่าว
✳️นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ให้กำลังใจนักเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง เป็นเยาวชนที่ดีของจังหวัดและของประเทศชาติในอนาคตต่อไป
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
Youtube : NMP Channal
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 64