วันที่ 7 พ.ย. 63 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยในงานจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งนางสาวชัญญานุช น้อยประเสริฐ (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา) ชั้น ม.3/1 ได้ส่งเรียงความเข้าประกวด ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จึงได้เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าว ขอแสดงความชื่นชม ยินดี มา ณ โอกาสนี้

ภาพ: จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์

เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.