โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

นักเรียนศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ ณ สวท. นครราชสีมา

วันนี้(22 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00-11.30 น. งานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ เทคนิคการจัดรายการ การควบคุมเสียง และการถ่ายทอดสดผ่าน facebook ณ สวท. นครราชสีมา
การศึกษาดูงานวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวาพร เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ ซึ่งวันนี้นักเรียน(ดีเจน้อย นม.ป.) ได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านการจัดรายการวิทยุ การถ่ายทอดสด รวมถึงการได้ร่วมออกรายการสดร่วมกับดีเจ นักจัดรายการของ สวท. นครราชสีมา ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดี ๆแบบนี้ พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดรายการทุกท่านได้รับฟังและทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆได้อย่างเต็มที่

ภาพ:อับดลรอหมาน/ชรินทร์(นักเรียน)
รายงาน:อัครินทร์
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

122064673_2478581705768003_6435191861329693723_o
122008851_2478582279101279_18143828975112892_o
122120840_2478582799101227_6998849228954150118_o
Post Views: 143