โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมโดยครูประสิทธ์ สิมพร นำครู และนักเรียนประจำหอนอนไปทำบุญถวายภัตตาหารเพล (วันพระ) วัดแดนสงบอาสภาราม

Exit mobile version