วันที่ 6 กรกฏาคม เวลา 18.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ บริเวรด้านหน้าอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ และพิธีเวียนเทียน กิจกรรมนี้ฝึกให้นักเรียนฝึกปฏิบัติธรรม ทราบประวัติ ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตลอดจนฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อไป กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 1

Post Views: 69