โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ต้อนรับนายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาและคณะ

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับนายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาและคณะ
เนื่องในโอกาสเข้ามามอบชุดอนามัยให้กับเด็ก ๆจำนวน 400 ชุดและวีดิทัศน์ภาษามือ การป้องกัน COVID-19 จำนวน 10 แผ่น พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)

Post Views: 133