วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ ซึ่งการมอบตัวนักเรียนวันนี้ โรงเรียนได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างดี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรมีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับลูก ๆ และเราจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุด

Post Views: 98