📣 วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะแพทย์ นำโดย พญ.ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล และ นพ.เฉลิมพงศ์ ธัญพิพัฒน์ พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยเล็งเห็นว่าโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะและความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอย่างองค์รวม พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอนอนของนักเรียนประจำ สถานพยาบาล รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศในชั้นเรียน
กลุ่มงาน/งาน : บริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ชลลดา บุญธรรม
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป

Post Views: 45