🎉วันนี้ (14 ก.พ.65) เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม ให้มีความสวยงามและน่าอยู่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ความเชื่อมั่นในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เป็นสถานที่เข้าการศึกษาดูงานในครั้งนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 56