โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดี นายนิรัตศัย ชิณกะธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 ตุลาคม 63 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดี นายนิรัตศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำความรู้มาเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ: อัศม์เดช /อับดลรอหมาน
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 111