โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุจากท้องถนน ในสถานศึกษา
ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุจากท้องถนน ในสถานศึกษา ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
การจัดโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุทางท้องถนน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายสุรเดช สีพอง หัวหน้าศูนย์ ฯและคณะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพ ฯ รวมถึงนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้ ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพ: อัศม์เดช/เกศรา/อับดลรอหมาน/ชิโนรส
รายงาน: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 78