โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ออกโรงทาน และนำนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีสุริโยธิน ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันนี้ (11 ตุลาคม 63) เวลา 08.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ออกโรงทาน และนำนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีสุริโยธิน ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญ และประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่ตนเองนับถือและสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้

ภาพ: อัศม์เดช
รายงาน: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 119