โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสาธร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสาธร การฝึกอบรมวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา งานอนามัยและงานลูกเสือร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา มีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง การให้ความรู้แบบฐานกิจกรรม ได้แก่
ฐานที่ 1 ยาเสพติดคืออะไร
ฐานที่ 2 สุรากินแล้วเมา
ฐานที่ 3 พิษภัยจากบุหรี่
ฐานที่ 4 สารต้องห้ามภัยใกล้ตัว
อีกทั้งยังฝึกทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันภัยจากยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด การจุดเทียนชัยถวายพระพร เป็นต้น

ภาพ:อัศม์เดช อินเสน
วีดีโอ: อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
รายงาน: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 91