โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

วันนี้ (6 ตุลาคม 63) เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา /งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนวทางการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพ:อัศม์เดช อินเสน
วีดีโอ: อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
รายงาน: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 139