โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยกาโรงเรียน พร้อมด้วยกรรมการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากวิชาเอกปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าศึกษาดูงาน

วันนี้(2 ตุลาคม 63) เวลา 13.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยกาโรงเรียน พร้อมด้วยกรรมการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากวิชาเอกปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรมในวันนี้เป็นการศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้ง 4 ประเภทความพิการ การจัดการเรียนรู้งานอาชีพ การจัดการเรียนรู้หัตถกรรมและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณให้ให้เกียรติโรงเรียนในการเข้าศึกษาดูงานในวันนี้ และขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ภาพ: อัศม์เดช /เกศรา
รายงาน: อัครินทร์
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 126