โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรตามโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุทางท้องถนน
ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรตามโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุทางท้องถนน ณ อาคารอเนกประสงค์
กิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากดาบตำรวจพนมพร มรดกไทย บรรยายในหัวข้อการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และคณะวิทยากรจากบริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จ.นครราชสีมา บรรยายในหัวข้อการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: เกศรา/อัศม์เดช/อับดลรอหมาน
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 96