วันที่ 6 มิถุนายน 2565 มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่เข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อทำความสะอาด ให้สถานที่ต่าง ๆ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียน ปลอดจากโรคโควิด-19
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณมูลนิธิพุทธธรรม 31 ที่ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดังกว่าว
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : เกศรา/พลอยใจ และทีมงานอนามัย
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 52