โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

จัดเตรียมหอนอน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดเตรียมหอนอน เตียงนอน และสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการมาเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยคำนึงถึงระยะห่าง (Social dittansing) ในการป้องกันการแพร่เชื้อฯ

Post Views: 83