วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จัดการสอบ เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว และวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา

การเลือกสรรและสรรหาดังกล่าว ได้รับเกีบรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้กำลังใจ และสัมภาษณ์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ซึ่งการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เป็นไปตามระเบียบ และทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศผลสอบได้ที่

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

.

Post Views: 59