โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนประจำ (หอนอน 1-7) รับชมสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้

วันนี้เวลา 09.00-12.00 น. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนประจำ (หอนอน 1-7) รับชมสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้มิติใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนหอนอนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสาธร….

Post Views: 72