วันนี้ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนคคราชสีมา จัดงานมุทิตาจิต “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา” ประจำปี 2564 ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางนิตยดา วัฒนวรางกูล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 3. นางไพจิต เชื้อกลาง ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมมุทิตาจิต บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งความรัก ความผูกพัน ที่พวกเรา นม.ป. มีให้ทั้ง 3 ท่าน การจัดงานดังกล่าวทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานมุทิตาจิตในวันนี้ ต่อจากนี้ไปผู้เกษียณอายุราชการจะก้าวออกไปสู่อ้อมกอดของครอบครัว ใช้ชีวิตหลังจากนี้อย่างมีความสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกคนขอร่วมมุทิตาจิตมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารวิชาการ เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช /อับดลรอหมาน ถ่ายทอดสด : พิทักษ์ วัฒนา /เกศรา/อัศม์เดช/อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 75