วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร เข้ารับวัคซีน SINOVEC เข็มที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา ซึ่งคณะครู บุคลากร ของโรงเรียนได้รับวัคซีน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ✌️พวกเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมกัน✌️ ถ่ายภาพ: อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 111