งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายให้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนส่งผลให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบเรียบร้อย ขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 53