วันที่ 15 ธันวาคม 63 เวลา 09.30-11.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีปริวาส ณ วัดแดนสงบอาสภาราม กิจกรรมประกอบไปด้วยการปฏิบัติธรรมบูชา สวดมนต์ นั่งสมาธิ พระสงฆ์แสดงธรรมโดยพระอาจารย์มหาบุญจวน อากภาโร เจ้าอาวาสวันแดนสงบอาสภาราม พร้อมทั้งการถวายปัจจัยภาพ: อัศม์เดช อินเสนเรียบเรียง:ณัฐธิดา นูเรงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.www.nmpschool.ac.th